Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Ở cấp độ cơ bản, công cụ tìm kiếm hoạt động bằng cách thực hiện 3 chức năng cơ bản:

  1. Thu thập thông tin trên Internet để tìm các trang web và tài liệu mới
  2. Đưa nội dung đó vào một chỉ mục / cơ sở dữ liệu khổng lồ
  3. Xếp hạng nội dung đó dựa trên các yếu tố khác nhau

Trong chương này, chúng ta sẽ chia nhỏ từng quy trình này để bạn có thể hiểu cách các công cụ tìm kiếm hoạt động!

Thu thập thông tin: Công cụ Tìm kiếm Thu thập thông tin Web như thế nào?

Công cụ tìm kiếm khám phá nội dung mới bằng cách gửi trình thu thập thông tin hoặc trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm để tìm nội dung đó.

Trình thu thập thông tin là các chương trình máy tính hoặc rô bốt tìm nội dung mới như trang web, tệp PDF, video và hình ảnh bằng cách truy cập các backlink trên trang web.

Các trình thu thập thông tin này có thể truy cập các trang web rất nhanh chóng, điều này cho phép chúng khám phá các trang web, trang mới và nội dung khác.

Khi tạo nội dung mới, backlink đến nội dung đó từ các trang hiện có trên trang web của bạn hoặc từ một trang web khác là một cách hay để đảm bảo nội dung đó được các công cụ tìm kiếm phát hiện.

Trình thu thập thông tin cũng có xu hướng truy cập các trang web phổ biến tạo nội dung mới thường xuyên hơn các trang web nhỏ hơn không xác định. Lấy backlink từ một trang web phổ biến có thể giúp nội dung của bạn được khám phá nhanh hơn

Tạo sơ đồ trang web cũng giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web của bạn. Một sitemap tốt sẽ liên kết đến mọi trang trên trang web của bạn.

Đăng ký tài khoản Google Console là một bước tốt để thực hiện nếu bạn muốn xem thêm dữ liệu trên các trang mà Google đã thu thập thông tin. Bạn cũng có thể thấy bất kỳ lỗi thu thập thông tin nào có thể đã xảy ra.

Một số vấn đề có thể khiến các trang không được thu thập thông tin bao gồm cấu trúc điều hướng kém, vòng lặp chuyển hướng và lỗi máy chủ.

Trước đây, việc “gửi” trang web của bạn đến các công cụ tìm kiếm là rất phổ biến, nhưng điều này không còn cần thiết nữa vì chúng đã trở nên tiên tiến hơn nhiều trong việc phát hiện nội dung mới được xuất bản trên web!

Lập chỉ mục: Công cụ Tìm kiếm Đọc và Lưu trữ Thông tin Trang web như thế nào?

Khi trình thu thập thông tin khám phá các trang và nội dung mới, chúng sẽ lưu trữ thông tin trong một chỉ mục.

Bạn có thể coi chỉ mục là một cơ sở dữ liệu rất lớn chứa tất cả các trang web trên Internet mà một công cụ tìm kiếm đã tìm thấy.

Công cụ tìm kiếm sẽ phân tích và lấy nội dung từ chỉ mục của họ khi người tìm kiếm nhập một truy vấn tìm kiếm.

Theo mặc định, các công cụ tìm kiếm sẽ thu thập thông tin và cố gắng lập chỉ mục mọi trang trên trang web của bạn mà chúng có thể tìm thấy.

Tuy nhiên, nếu bạn có các trang mà bạn không muốn người tìm kiếm trên web có thể tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như các trang riêng tư chỉ dành cho thành viên, thì việc sử dụng Robots Meta Tags sẽ hữu ích.

Bạn cũng có thể muốn loại trừ các trang không hữu ích như các trang thẻ và danh mục trong WordPress.

Xếp hạng: Làm thế nào để một công cụ tìm kiếm xếp hạng các trang web?

Công cụ tìm kiếm sử dụng các thuật toán để phân tích các trang web và quyết định cách xếp hạng chúng cho các truy vấn tìm kiếm khác nhau.

Các thuật toán này chỉ định điểm số cho các yếu tố xếp hạng khác nhau và sau đó xếp hạng các trang web có điểm số tốt nhất từ ​​cao nhất đến thấp nhất.

Các thuật toán của công cụ tìm kiếm cũng thay đổi theo thời gian với nỗ lực cải thiện kết quả tìm kiếm. Hãy nhớ rằng mục tiêu của các công cụ tìm kiếm là cung cấp nội dung chất lượng để người dùng hài lòng với kết quả tìm kiếm và tiếp tục sử dụng công cụ tìm kiếm của họ.

Vậy các công cụ tìm kiếm sử dụng những yếu tố nào để xác định nội dung nào xếp hạng đầu?

Chúng tôi thảo luận về các yếu tố xếp hạng hàng đầu trong chương tiếp theo!